ΑΜΜΟΒΟΛΕΣ ΟΞΕΙΔΙΩΝ

Αμμοβολές oξειδίων με 2 ή 3 κάδους και ανακύκλωσης. Χαμηλή κατανάλωση οξειδίων.