Οδοντοτεχνικά μηχανήματα.
Όλη τη γκάμα μηχανημάτων που χρειάζονται για να εξοπλιστεί ένα οδοντοτεχνικό εργαστήριο, καθώς και επισκευές σε όλους τους τύπους μηχανημάτων.