ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΑΜΜΟΒΟΛΩΝ

Ειδικός για αμμοβολές ή Rutex.

Τρία φίλτρα προστασίας.

Ρυθμιζόμενης ισχύος.