ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΜΜΟΒΟΛΗ ΧΥΤΩΝ

Με περιστρεφόμενο κάδο με ενσωματωμένη απορρόφηση και συρτάρι συλλογής σκόνης.