ΦΟΥΡΝΟΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ

Φούρνος πορσελάνης LCD Ιταλίας για όλα τα κεραμικά.

100 ελεύθερα προγράμματα.

Απεριόριστες δυνατότητες ρυθμίσεων (fire cycle).