ΜΟΤΕΡ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ

Αθόρυβα χωρίς λάδι που προσαρμόζονται σε όλα τα κομπρεσσέρ 50 – 100 lt για χαμηλότερο κόστος.