ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ – ΚΑΡΦΙΔΕΣ

Πλαστικές βάσεις τύπου ZEISER + GYROFORM τοποθέτησης καρφίδων & καρφίδες.