ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΕΝΟΥ ΓΙΑ ΝΑΡΘΗΚΕΣ – VACUUM FORMER

Συσκευή vacuum former για νάρθηκες, δισκάρια, ατομ. πλάκες.